Det Forteljande landskapet, ei vandring frå Bre til Fjord, 30. juni til 4. juli 2015