Difor snakkar ho til treet

Naturen har alltid spelt ei viktig rolle i eventyra. Kan forteljingar om natur spele ei rolle i våre moderne liv?

Les meir…

F2o3hked83rsb-eOpxlKDAxM3y-jayBTvTAzoHBhIJFg