Forteljarkveld “Stjernebilete og mytar”, 29. januar 2015 i Aurland