Forteljarkveld i Aurland, torsdag 18. desember 2014