Forteljarkveld på Marianne bakeri og kafé, torsdag 25.09