Naturpedagogikk

Eg kan tilby rettleiing/ rådgjeving i stadbasert læring, til dømes korleis komme i gang med skulehageutvikling og pedagogiske opplegg i samarbeid med gardsbruk, lokalsamfunnet og staden som læringsarena.
Les meir…


Storytelling

Eg tek imot bestilling på forteljingar og lagar program tilpassa alder og høve for både tilreisande grupper og lokale samlingar. Eg fortel gjerne historiar som er knytt til staden og som viser oss forbindelsen ut i verda.
Les meir…