Stadbasert læring: barn og identitet

Last ned

Å bli til – staden, dialogen og forteljinga

Masteroppgåva.

Last ned

 

Making sense of place: School-farm cooperation in Norway

Last ned

Stedsbasert entreprenørskap i utdanning for bærekraftig utvikling

Rapport fra prosjektet Garden som utdanningsarena i Vg 1

Last ned

Måltidets sosiale betydning i et historisk perspektiv

Årsoppgave ved røyken videregående steinerskole, Bendik Clemetsen Barane.

Last ned