Forteljarkveld ved fjorden, 22. september 2015

Last ned

NY BOK! Kunnskap for ei felles framtid.

Last ned

Det Forteljande landskapet, ei vandring frå Bre til Fjord, 30. juni til 4. juli 2015

Last ned

Difor snakkar ho til treet

Naturen har alltid spelt ei viktig rolle i eventyra. Kan forteljingar om natur spele ei rolle i våre moderne liv?

Les meir…

F2o3hked83rsb-eOpxlKDAxM3y-jayBTvTAzoHBhIJFg

Forteljarkurs “Fortelling og trær”, 20.-21. mars 2015 i Aurland

Last ned